Pravni stav usvojen na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.04.2015. godine


Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima kod obustave usled zastarelosti postupka

Pitanje:

Kako postupiti po žalbi izjavljenoj na rešenje o obustavi prekršajnog postupka usled nastupanja apsolutne zastarelosti, kojim rešenjem nije odlučeno o privremeno oduzetim predmetima?

Pravni stav:

Kada je rešenjem prekršajnog suda postupak obustavljen usled nastupanja apsolutne zastarelosti, a istim rešenjem nije odlučeno o privremeno oduzetim predmetima, po izjavljenoj žalbi će se rešenje o obustavi usled zastarelosti potvrditi a u stavu 2 drugostepene odluke će se prekršajni sud obavezati da posebnim rešenjem odluči o privremeno oduzetim predmetima.

O b r a z l o ž e nj e

Posle nastupanja apsolutne zastarelosti, a pravilnom primenom odredaba prekršajnog materijalnog prava (član 235 stav 1 tačka 3 "starog" Zakona o prekršajima odnosno član 265 stav 1 tačka 3 "novog" Zakona o prekršajima), nema daljeg vođenja prekršajnog postupka već se postupak protiv okrivljenog za predmetni prekršaj mora obustaviti.
Ukoliko je prvostepeni sud obustavio postupak zbog nastupanja apsolutne zastarelosti a istim rešenjem nije odlučio o privremeno oduzetim predmetima, čime nije odlučio po zahtevu u celosti, što predstavlja apsolutno bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 234 stav 1 tačka 10 "starog" Zakona o prekršajima odnosno člana 264 stav 1 tačka 9 "novog" Zakona o prekršajima, nema mogućnosti ukidanja rešenja, o čemu govori i odluka Vrhovnog kasacionog suda KZZ Pr.8/2015 od 02.04.2015.godine.
Stoga će se po izjavljenoj žalbi na rešenje o obustavi prekršajnog postupka zbog apsolutne zastarelosti a kojim rešenjem nije odlučeno o privremeno oduzetim predmetima, rešenje potvrditi a u stavu 2 izreke drugostepene odluke obavezati da prekršajni sud posebnim rešenjem odluči o privremeno oduzetom predmetu, s obzirom da je donošenje posebnog rešenja u nadležnosti prvostepenog suda na koje rešenje okrivljeni ima pravo žalbe.

Izdvojeno mišljenje, Ana Đurović *

* ćirilica