Druga sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.04.2015. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Prve sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2015. godini održane dana 03.04.2015. godine.

2. Stupanje na funkciju sudije Prekršajnog apelacionog suda Snežane Milošević koja je izabrana za sudiju ovog Suda Odlukom Visokog saveta sudstva od 13.03.2015. godine.

3. Zauzimanje pravnog stava.

4. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu.

5. Saopštavanje Plana neposrednog uvida u rad prekršajnih sudova u RS.

6. Razno.