Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 03.04.2015. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Седме седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2014. години одржане дана 28.11.2014. године.

2. Ступање на функције судија Прекршајног апелационог суда које су изабране за судије овог Суда Одлуком Високог савета судства од 13.03.2015. године.

3. Заузимање правних ставова.

4. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину.

5. Разно.