Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 03.04.2015. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Sedme sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2014. godini održane dana 28.11.2014. godine.

2. Stupanje na funkcije sudija Prekršajnog apelacionog suda koje su izabrane za sudije ovog Suda Odlukom Visokog saveta sudstva od 13.03.2015. godine.

3. Zauzimanje pravnih stavova.

4. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu.

5. Razno.