Седма седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 28.11.2014. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Шесте седнице свих судија Прекршајног апелационог суда одржане дана 12.11.2014. године у Београду, I Су. бр. 7/14-985 од 12.11.2014. године.

2. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину.

3. Разно.