Шеста седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 12.11.2014. године


Дневни ред


1. Мишљење о кандидатима који су конкурисали на оглас за избор судија у Прекршајном суду у Београду и Прекршајном апелационом суду, објављеном у "Сл. гласнику Р. Србије" бр. 105/14 од 03.10.2014. године.

2. Заузимање правних ставова.

3. Разно.