Пета седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 10.09.2014. године


Дневни ред


1. Мишљење о кандидатима који су конкурисали на оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији објављеном у "Сл. гласнику Р. Србије" бр. 78/14 од 25.07.2014. године.

2. Разно.