Peta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 10.09.2014. godine


Dnevni red


1. Mišljenje o kandidatima koji su konkurisali na oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji objavljenom u "Sl. glasniku R. Srbije" br. 78/14 od 25.07.2014. godine.

2. Razno.