Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 18.07.2014. године


Дневни ред


1. Заузимање правних ставова и мишљења.

2. Упознавање са Извештајем о раду Прекршајног апелационог суда у првих шест месеци 2014. године.

3. Контрола рада прекршајних судова у Републици Србији.

4. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2014. годину

5. Разно.