Друга седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 09.04.2014. године


Дневни ред


1. Давање мишљења о кандидатима који долазе из судова, а конкурисали су за судије Привредног суда у Београду, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у Пожаревцу и Основног суда у Врбасу.

2. Договор око преиначења заштитних мера, чл. 58. Закона о прекршајима.

3. Разно.