Druga sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 09.04.2014. godine


Dnevni red


1. Davanje mišljenja o kandidatima koji dolaze iz sudova, a konkurisali su za sudije Privrednog suda u Beogradu, Privrednog suda u Novom Sadu, Privrednog suda u Požarevcu i Osnovnog suda u Vrbasu.

2. Dogovor oko preinačenja zaštitnih mera, čl. 58. Zakona o prekršajima.

3. Razno.