Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 21.02.2014. године


Дневни ред


1. Давање мишљења о кандидатима који долазе из судова, а конкурисали су за судије Врховног касационог суда, Управног суда, Прекршајног суда у Сјеници и Прекршајног суда у Прешеву, као и о кандидатима који су конкурисали за заменике јавних тужилаца.

2. Договор о јединственој примени члана 340. новог Закона о прекршајима.

3. Разно.