Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 21.02.2014. godine


Dnevni red


1. Davanje mišljenja o kandidatima koji dolaze iz sudova, a konkurisali su za sudije Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, Prekršajnog suda u Sjenici i Prekršajnog suda u Preševu, kao i o kandidatima koji su konkurisali za zamenike javnih tužilaca.

2. Dogovor o jedinstvenoj primeni člana 340. novog Zakona o prekršajima.

3. Razno.