Usvojeni pravni stavovi na Devetoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 29.11.2013. godine

PITANJE

Da li je za povredu odredaba člana 112. stav 1. tačka 2. odnosno za postojanje prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 33. Zakona o bezbednosti saobaćaja na putevima potrebna kumulacija premašenog osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za vozila i najveće dozvoljene ukupne mase za više od 5%, ili je dovoljna jedna od navedenih protivpravnosti?

PRAVNI STAV

Za postojanje prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 33. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je potrebna kumulacija premašenog osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za vozila i najveće dozvoljene ukupne mase za više od 5%.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 112. stav 1. tačka 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je propisano da u saobraćaju na putu vozilo ne sme da se optereti preko osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za vozila i najveće dozvoljene ukupne mase. Članom 331. stav 1. tačka 33. navedenog Zakona je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 – 30.000,00 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniti lice koje postupi suprotno odredbama člana 112. stav 1. tačka 2. kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveća dozvoljena ukupna masa za više od 5 %. Osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojom njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila (član 7. stav 1. tačka 64. Zakona o bezbednosti saobaćaja na putevima). Najveća dozvoljena ukupna masa je najveća masa opterećenog vozila koju je nadležni organ propisao kao najveću dozvoljenu (član 7. stav 1. tačka 61. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima). Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret - član 7. stav 1. tačka 60. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima). Sa napred izloženog proizilazi da je osovinsko opterećenje kao deo ukupne mase vozila istovremeno i deo najveće dozvoljene ukupne mase. S obzirom na izloženo, međusobnu povezanost navedenih protivpravnosti jasne odredbe člana 331. stav 1. tačka 33. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, proizilazi da je za postojanje predmetnog prekršaja potrebna kumulacija premašenog osovinskog opterećenja propisanog tehničkim normativima za vozila i najveće dozvoljene ukupne mase za više od 5 %. Ovakav zaključak proizilazi iz jezičkog tumačenja koje je vezano za jezički tekst i norme koje se tumače po prvilima jezika i interpunkcijskih znakova (u pomenutoj normi su navedene dve protivpravnosti povezane veznikom “i” ne veznikom “ili”).

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Vukajlović Milorad, Jovan Rajić, Anđelka Korać Felbab, Snežana Govedarica, Zlatko Škripac i Mirjana Tukar *

* ćirilica

Fotografije