Usvojeno pravno mišljenje na Petoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 01.07.2013. godine

PITANJE

Kada se smatra da je vozač identifikovan u smislu člana 320. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima a u vezi prekršaja iz člana 332. stav 1. tačka 106. tog Zakona?

PRAVNO MIŠLJENJE

Obaveza vlasnika vozila je da pruži podatke MUP-u o identitetu lica kome je dao vozilo na upravljanje i da učini izvesnim identitet tog lica, odnosno MUP-u pruži lako proverljive podatke na osnovu kojih je identitet vozača utvrdiv, a da je obaveza MUP-a da identifikuje lice koje je upravljalo vozilom i učinilo prekršaj.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 320. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđena je odgovornost vlasnika vozila odnosno korisnika vozila da je omogućio da se sa njegovim vozilom učini prekršaj koji je otkriven uređajima za utvrđivanje prekršaja ili neposrednim opažanjem policijskih službenika, kada vozač vozila nije identifikovan, a što za cilj ima da vlasnik vozila vodi računa da se sa njegovim vozilom ne čine prekršaji u saobraćaju čak i kada on ne upravlja vozilom. Obaveza vlasnika vozila je da na zahtev MUP-a istom da podatke o licu kojem je dao vozilo na upravljanje a kojim vozilom je učinjen prekršaj koji je dokumentovan ili uočen u smislu člana 320. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i to davanjem tačnih i proverljivih podataka (lični podaci tog lica sa tačnom adresom). Podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 332. stav 1. tačka 106. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, dužan je da uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka dostavi dokaz da je pokušao na osnovu podataka dobijenih od vlasnika vozila da utvrdi identitet lica kojeg je vlasnik vozila naznačio da je tog dana upravljao njegovim vozilom i učinio prekršaj, te da usled davanja lažnih ili netačnih podataka identifikaciju lica nije mogao da izvrši.


Fotografije