Усвојена правна мишљења на Другој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Београд, 07.07.2011. године

1. Правно мишљење:

Дрвена палица (где спада и бејзбол палица) и нож (где спада и кухињски нож) могу бити хладно оружје у смислу члана 2. став 2. тачка 7. Закона о оружју и муницији, као и остали предмети, уколико се у првостепеном поступку утврди да су били намењени за напад.


2. Правно мишљење:

Захтев за покретање прекршајног поступка и првостепена пресуда би требало да садрже у чињеничном опису конкретну техничку неисправност која је утврђена на возилу. Када првостепени суд прими захтев требало би да затражи допуну захтева уколико исти не садржи у чињеничном опису конкретну техничку неисправност, а уколико је прекршајни поступак започео тада би требало позвати представника подносиоца захтева да захтев прецизира.


3. Правно мишљење:

Пресуда се може донети без испитивања окривљеног под следећим условима:

- да је окривљени уредно позван, а изостанак није оправдао,
- да је у позиву ради саслушања упозорен да ће у случају недоласка одлука бити донета без његовог саслушања,
- да саслушање окривљеног није нужно за утврђивање чињеница које су од важности за доношење законите одлуке.

Потребно је да су кумулативно испуњена сва три наведена услова уз напомену да прекршајна пријава не може да буде доказ у прекршајном поступку јер је иста део оптужног акта.