Usvojeni pravni stavovi na Drugoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 22.03.2010. godine

1. PRAVNI STAV

Uz primenu čl..53a st.1. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju izreći će se zaštitna mera oduzimanja vozila, te oduzeti vozilo od učinioca prekršaja i u slučaju kada to lice nije vlasnik vozila, imajući u vidu da je zaštitna mera oduzimanja predmeta propisana st.2 čl.53. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kao obavezna, a u skladu sa odredbom čl.48. st.5. ZOP-a, s tim da sudija koji vodi prvostepeni postupak utvrđuje vlasništvo nad vozilom koje će biti oduzeto kao predmet izvršenja prekršaja imajući u vidu da je odredbom čl.219. st.3. ZOP-a propisano da se u izreci presude kada se istom izriče zaštitna mera oduzimanja predmeta, a s obzirom na odredbu čl.296. st.6. istog Zakona kojom je propisano da ako prodati predmeti nisu svojina učinioca prekršaja, novčani iznos se predaje licu čija su svojina ti predmeti.


2. PRAVNI STAV

Ukoliko se prekršaj vrši nečinjenjem, a postoji obaveza na činjenje u tačno određenom roku, zastarelost počinje da teče prvog narednog dana po isteku roka za ispunjenje obaveze.
U slučaju kada činjenje nije vezano za propisani rok, odnosno kada postoji stalna obaveza na činjenje, danom otkrivanja prekršaja, (koji je i vreme izvršenja prekršaja) počinje da teče rok zastarelosti prekršajnog gonjenja.


3. PRAVNI STAV

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ sa sedištem u Beogradu kao upravljač javnog puta i korisnik ribarskog područja ovlašćeni su za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka kao oštećeni, s tim što u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka moraju naznačiti svojstvo oštećenog i navesti pričinjenu štetu.