Рад са странкама

Поступање по притужбама и рад са странкама и њиховим пуномоћницима обавља председник Прекршајног апелационог суда сваког четвртка у месецу у времену од 10:00-13:00 часова у седишту суда.