Рад са странкама

Годишњим распоредом послова Прекршајног апелационог суда суда за 2017. годину по захтевима за изузеће судија задужен је судија Радован Бјелобаба, а поступање по притужбама и рад са странкама и њиховим пуномоћницима обавља председник Прекршајног апелационог суда сваког четвртка у месецу у времену од 10:00-13:00 часова у седишту суда.