Рад са странкама

Годишњим распоредом послова Прекршајног апелационог суда суда за 2021. годину по захтевима за изузеће судија задуженa је судија Невенка Панчић, а поступање по притужбама и рад са странкама и њиховим пуномоћницима обавља председник Прекршајног апелационог суда сваког четвртка у месецу у времену од 10:00-13:00 часова у седишту суда.