Rad sa strankama

Godišnjim rasporedom poslova Prekršajnog apelacionog suda suda za 2017. godinu po zahtevima za izuzeće sudija zadužen je sudija Radovan Bjelobaba, a postupanje po pritužbama i rad sa strankama i njihovim punomoćnicima obavlja predsednik Prekršajnog apelacionog suda svakog četvrtka u mesecu u vremenu od 10:00-13:00 časova u sedištu suda.