Rad sa strankama

Postupanje po pritužbama i rad sa strankama i njihovim punomoćnicima obavlja predsednik Prekršajnog apelacionog suda svakog četvrtka u mesecu u vremenu od 10:00-13:00 časova u sedištu suda.