Propisi


Sudski poslovnik ("Sl. glasnik RS" br. 110/2009, ... 39/2016) Ms Word Pdf
Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS" br. 65/2013 i 13/2016) Ms Word Pdf
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS" br. 101/2013) Ms Word Pdf
Zakon o sudijama ("Sl. glasnik RS" br. 116/2008, ... 106/2015) Ms Word Pdf
Zakon o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS" br. 116/2008, ... 13/2016) Ms Word Pdf
Zakon o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS" br. 116/2008, ... 106/2015) Ms Word Pdf