Притужбе на рад суда

Чланом 8. Закона о уређењу судова предвиђено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу на рад суда када сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.
Прекршајни апелациони суд је надлежан за поступање по притужбама које се изјављују на рад Прекршајног апелационог суда или на рад прекршајних судова и то тако што је:
- седиште суда надлежно за поступање по притужбама на рад прекршајних судова у Београду, Ваљеву, Лазаревцу, Лозници, Младеновцу, Обреновцу, Панчеву, Пожаревцу и Смедереву,
- одељење суда у Крагујевцу надлежно за поступање по притужбама на рад прекршајних судова у Аранђеловцу, Горњем Милановцу, Јагодини, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Новом Пазару, Параћину, Пожеги, Пријепољу, Рашки, Сјеници, Трстенику, Ужицу и Чачку,
- одељење суда у Нишу надлежно за поступање по притужбама на рад прекршајних судова у Врању, Зајечару, Лесковцу, Неготину, Нишу, Пироту, Прешеву и Прокупљу,
- одељење суда у Новом Саду надлежно за поступање по притужбама на рад прекршајних судова у Бачкој Паланци, Бечеју, Вршцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Саду, Руми, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.
Притужба на рад Прекршајног апелационог суда и прекршајних судова се може поднети и преко Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде.
Уколико се притужба подноси преко Прекршајног апелационог суда, то се може учинити путем поште на адресе седишта или одељења суда или електронском поштом на e-mail адресу: uprava@pkap.sud.rs.


Образац притужбе на рад суда

Преузмите документ