Pritužbe na rad suda

Članom 8. Zakona o uređenju sudova predviđeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku na pritužbu na rad suda kada smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod.
Prekršajni apelacioni sud je nadležan za postupanje po pritužbama koje se izjavljuju na rad Prekršajnog apelacionog suda ili na rad prekršajnih sudova i to tako što je:
- sedište suda nadležno za postupanje po pritužbama na rad prekršajnih sudova u Beogradu, Lazarevcu, Loznici, Mladenovcu, Obrenovcu, Pančevu, Požarevcu, Smederevu i Valjevu,
- odeljenje suda u Kragujevcu nadležno za postupanje po pritužbama na rad prekršajnih sudova u Aranđelovcu, Čačku, Gornjem Milanovcu, Jagodini, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru, Paraćinu, Požegi, Prijepolju, Raški, Sjenici, Trsteniku i Užicu,
- odeljenje suda u Nišu nadležno za postupanje po pritužbama na rad prekršajnih sudova u Leskovcu, Negotinu, Nišu, Pirotu, Preševu, Prokuplju, Vranju i Zaječaru,
- odeljenje suda u Novom Sadu nadležno za postupanje po pritužbama na rad prekršajnih sudova u Bačkoj Palanci, Bečeju, Kikindi, Novom Sadu, Rumi, Senti, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Šapcu, Vršcu i Zrenjaninu.
Pritužba na rad Prekršajnog apelacionog suda i prekršajnih sudova se može podneti i preko Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde.
Ukoliko se pritužba podnosi preko Prekršajnog apelacionog suda, to se može učiniti putem pošte na adrese sedišta ili odeljenja suda ili elektronskom poštom na e-mail adresu: uprava@pkap.sud.rs.


Obrazac pritužbe na rad suda

Preuzmite dokument