Правни ставови по областима, јавни ред и мир


ПИТАЊЕ

Када је захтевом за покретање прекршајног поступка окривљеном стављено на терет извршење прекршаја из члана 6. став 1., став 2. или став 3. или члана 12. став 1. Закона о јавном реду и миру, односно нарушавање јавног реда и мира радњама наведеним у овим одредбама а у случајевима када је субјект вређања, злостављања, претње или напада службено лице , да ли је у питању прекршај или кривично делo?

ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Када је нарушавање јавног реда и мира извршено радњама усмереним према овлашћеном службеном лицу које у непосредном одржавању јавног реда и мира предузима мере и врши службене радње у оквиру својих овлашћења или је нарушавање јавног реда и мира наступило поводом вршења службене радње овлашћеног службеног лица, односно као њена последица, у питању је кривично дело из члана 23. Закона о јавном реду и миру. (Трећа седница свих судија Вишег прекршајног суда, Крагујевац, 18.05.2010. године)