Правни ставови/схватања по областима, финансије - девизни прекршаји


ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Физичко лице (резидент или нерезидент) који приликом изласка из Србије царинском органу пријави средства плаћања у износу већем од 10.000 евра или противвредност у другој валути, не чини прекршај из чл. 62 ст. 1 тач. 18 Закона о девизном пословању у вези чл. 31 тог Закона и тач. 10 Одлуке о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (резидент) односно чл. 63 ст. 1 тач. 14 у вези чл. 31 Закона и тач. 12 Одлуке (нерезидент). (Правно схватањe са одвојених седница у 2018. години)