Pravni stavovi/shvatanja po oblastima, finansije - devizni prekršaji


PRAVNO SHVATANJE

Fizičko lice (rezident ili nerezident) koji prilikom izlaska iz Srbije carinskom organu prijavi sredstva plaćanja u iznosu većem od 10.000 evra ili protivvrednost u drugoj valuti, ne čini prekršaj iz čl. 62 st. 1 tač. 18 Zakona o deviznom poslovanju u vezi čl. 31 tog Zakona i tač. 10 Odluke o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (rezident) odnosno čl. 63 st. 1 tač. 14 u vezi čl. 31 Zakona i tač. 12 Odluke (nerezident). (Pravno shvatanje sa odvojenih sednica u 2018. godini)