Усвојена правна схватања са одвојених седница у 2016. години


На одвојеним седницама седишта и одељења Прекршајног апелационог суда одржаним од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године већином гласова свих судија заузета су следећа правна схватања:

1. Поступање противно одредби члана 62 Закона о прекршајима представља прекршај за који се изриче санкција прописана за прекршај из чијег извршења је изречена мера забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја.

2. Код изрицања заштитне мере одузимања возила као предмета прекршаја по члану 298 Царинског закона у случају када је фалсификован број шасије, а број мотора је оригиналан, одузима се цело возило.