Правилници и акти Прекршајног апелационог суда


Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2018. годину, 22.01.2018. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину, 30.11.2017. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 16.10.2017. године Pdf
Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, 30.10.2017. године Pdf
Упутство о обављању прековременог рада, 12.09.2017. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 14.08.2017. године Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 18.07.2017. године Pdf
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама, 01.02.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 31.01.2017. године Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 26.12.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 30.11.2016. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину, 27.01.2016. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2016. годину, 27.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину, 30.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном апелационом суду, 24.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 13.10.2015. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину, 03.04.2015. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2015. годину, 29.01.2015. године Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину, 29.12.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 20.12.2013. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2014. годину, 29.11.2013. године Ms Word Pdf