Правилници и акти Прекршајног апелационог суда


Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2018. годину, 22.01.2018. године Pdf
Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, 30.10.2017. године Pdf
Упутство о обављању прековременог рада, 12.09.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама, 01.02.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 31.01.2017. године Pdf
Правилник о поклонима судија и запослених, 09.12.2016. године

У Прекршајном апелационом суду у 2017. години судије и запослени нису подносили обавештења о пријему поклона у смислу Правилника о поклонима судија и запослених у Прекршајном апелационом суду.
Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2016. годину, 27.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном апелационом суду, 24.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 13.10.2015. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2015. годину, 29.01.2015. године Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 20.12.2013. године Ms Word Pdf