Правилници и акти Прекршајног апелационог суда


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 31.10.2022. године Pdf
Правилник о ближем уређeњу поступка јавне набавке, 30.10.2020. године Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2019. годину, 29.01.2019. године Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2018. годину, 22.01.2018. године Pdf
Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем, 30.10.2017. године Pdf
Упутство о обављању прековременог рада, 12.09.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама, 01.02.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2017. годину, 31.01.2017. године Pdf
Правилник о поклонима судија и запослених, 09.12.2016. године

У Прекршајном апелационом суду у 2017. години судије и запослени нису подносили обавештења о пријему поклона у смислу Правилника о поклонима судија и запослених у Прекршајном апелационом суду.
Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2016. годину, 27.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном апелационом суду, 24.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 13.10.2015. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног апелационог суда за 2015. годину, 29.01.2015. године Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду, 20.12.2013. године Ms Word Pdf