Pravilnici i akti Prekršajnog apelacionog suda


Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu, 22.01.2018. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu, 30.11.2017. godine Ms Word Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 16.10.2017. godine * Pdf
Odluka o licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, 30.10.2017. godine * Pdf
Uputstvo o obavljanju prekovremenog rada, 12.09.2017. godine Ms Word Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 14.08.2017. godine * Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 18.07.2017. godine * Pdf
Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, 01.02.2017. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 31.01.2017. godine * Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 26.12.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu, 30.11.2016. godine Ms Word Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu, 27.01.2016. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu, 27.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom apelacionom sudu, 14.01.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu, 30.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom apelacionom sudu, 24.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, 13.10.2015. godine Ms Word Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu, 03.04.2015. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu, 29.01.2015. godine Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu, 29.12.2014. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu, 28.11.2014. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom apelacionom sudu, 20.12.2013. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2014. godinu, 29.11.2013. godine Ms Word Pdf


* ćirilica