Портпарол Прекршајног апелационог суда


Послове информисања, контакте са јавношћу и медијима (портпарол) обавља Јасмина Павловић.

 011 635-2815

 portparol@pkap.sud.rs