Портпарол Прекршајног апелационог суда


Тренутно је место портпарола Прекршајног апелационог суда упражњено, док ће послове портпарола суда обављати лице које одреди председник суда.