Portparol Prekršajnog apelacionog suda


Trenutno je mesto portparola Prekršajnog apelacionog suda upražnjeno, dok će poslove portparola suda obavljati lice koje odredi predsednik suda.