Portparol Prekršajnog apelacionog suda


Poslove informisanja, kontakte sa javnošću i medijima (portparol) obavlja Jasmina Pavlović.

 011 635-2826

 portparol@pkap.sud.rs