Pitanja i odgovori Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda na postavljena pitanja, privreda


PITANJE

Da li lice koje se kao preduzetnik registrovalo u Agenciji za privredne registre za obavljanje poslova prevoza, a nije ishodovao odobrenje gradske, odnosno opštinske uprave, ima svojstvo preduzetnika i prevoznika?

ODGOVOR

Lice koje je registrovalo svoju delatnost ima svojstvo preduzetnika, pošto je kao takav registrovan u registru Agencije za privredne registre, ali pošto nije ishodovao odobrenje gradske, odnosno opštinske uprave u smislu člana 2. stav 1. tačka 30. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, nema svojstvo prevoznika. Stoga, ukoliko se u postupanju okrivljenog utvrde radnje prevoza, isti čini prekršaj iz člana 169. stav 1. tačka 1. u vezi stava 4. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, za koji mu se izriču sve propisane sankcije.


PITANJE

Da li je prekršaj iz člana 43. Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS" br. 51/2009) sprečavanje službenog lica u obavljanju službene delatnosti, kada kontrolisano lice odbije da da ličnu kartu na uvid komunalnom policajcu radi utvrđivanja identiteta, imajući pri tom u vidu da je ova radnja sankcionisana članom 29. stav 1. tačka 5. Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" br. 62/2006 i 36/2011)? (od 28.04.2016. godine)

ODGOVOR

Prekršaji iz člana 43. Zakona o komunalnoj policiji i iz člana 29. stav 1. tačka 6. (ranije tačka 5.) Zakona o ličnoj karti imaju različit činjeniči opis prekršajne radnje, te da se radi o dva različita prekršaja, zbog čega se u situaciji opisanoj u postavljenom pitanju radi o prekršaju iz člana 43. Zakona o komunalnoj policiji.
Naime, članom 43. Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS" br. 51/2009) propisano je kažnjavanje lica koje ometa ili sprečava komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne policije.
U članu 10. stav 1. ovog Zakona propisano je da se poslovi komunalne policije obavljaju organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovim zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.
Prema članu 16. stav 1. tačka 3. Zakona o komunalnoj policiji, komunalni policajac u obavljanju poslova komunalne policije ima ovlašćenje provere identiteta koje je dalje regulisano članom 19. Zakona, gde je u stavu 4. propisano da se provera identetita vrši uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.
Sa druge strane, članom 29. stav 1. tačka 5. Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" br. 62/2006) je propisano kažnjavanje lica koje odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, koja radnja je nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011) propisana kao kažnjiva odredbom člana 29. stav 1. tačka 6., za postupanje protivno članu 21. stav 1. ovog Zakona.