Одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, финансије


ПИТАЊЕ

Који дан се сматра даном извршења прекршаја из члана 43. став 1. тачка 12. Закона о фискалним касама?

ОДГОВОР

Време извршења прекршаја из члана 43. став 1. тачка 12. Закона о фискалним касама је први наредни дан од дана када је каса требало да буде технички прегледана (односно дана који одговара датуму прве фискализације).