Отворена врата правосуђа


Напомена: излагања и радови су лични став аутора.

Инфографици

Прекршајни налог, ауторка др Мирјана Мартић, судија Прекршајног суда у Београду *

Прекршајноправна заштита жртава насиља у породици, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

Прекршајни поступак, шта треба да знате, ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду *

Трошкови прекршајног поступка, ауторка Милица Милић, судија Прекршајног суда у Београду *

Права окривљеног у прекршајном поступку, ауторка Весна Адамовић-Скадрић, судија Прекршајног апелационог суда *

Текстови

Прекршајно-правни осврт на непоступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

Судство и европске интеграције Републике Србије - О поступку одлучивања о претходним питањима, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

О трошковима прекршајног поступка, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

Прилози за еволуцију прекршајног права у Републици Србији, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

Правосудна академија у предстојећој промени Устава Републике Србије, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

О (ре)организацији судства, аутор Душан Милошевић, судија Прекршајног суда у Крушевцу *

Споразум о признању прекршаја - предности и дилеме, ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду *

Како до ефикасног прекршајног поступка, ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду *

Нова функција правосуђа за јачи правни систем, ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду *

Вештачење у прекршајном поступку - корак ка истини, ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду *

Тематска отворена врата

Зове Вас прекршајни суд. Ко је покренуо поступак и ко Вас гони?, саговорници, Ана Ђуровић, судија Прекршајног апелационог суда и Петар Учајев, адвокат

Права окривљеног и одбрана у прекршајном поступку, саговорници, Весна Адамовић Скадрић, судија Прекршајног апелационог суда и Александар Цвејић, секретар УО Адвокатске коморе Србије

Издавање прекршајног налога, права и обавезе лица коме је издат прекршајни налог, саговорници, др Мирјана Мартић, судија Прекршајног суда у Београду, Зоран Трбук, адвокат и Владан Николић, помоћник начелника УПраве саобраћајне полиције

Насиље у породици у прекршајном праву, непоштовање изречених мера, саговорници, Ивица Михајловић, судија Прекршајног суда у Крушевцу, Марија Томић Симић, адвокатица и Саша Миодраговић, Центар за социјални рад у Врњачкој Бањи

Колико траје суђење у прекршајним поступцима?, саговорници, др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду, Милан Дражић, командир саобраћајне испоставе запад у Новом Саду и Дејан Укропина, адрвокат

Колики су трошкови прекршајног поступка и ко их и када сноси?, саговорници, Милица Милић, судија Прекршајног суда у Београду и Милан Алановић, адрвокат

Коришћење камера и снимака са камера као доказ саобраћајне незгоде, саговорници, Милка Гочманац, судија Прекршајног суда у Крушевцу, Иван Дузлевски, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду и Нина Ницовић, адвокатица

Рад на црно, саговорници, др Мирјана Мартић, судија Прекршајног суда у Београду, проф. др Марио Рељановић и Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије

Доказивање у прекршајном поступку, саговорници, др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду, Милан Дражић, командир саобраћајне испоставе запад у Новом Саду и Дејан Укропина, адрвокат

Слобода окупљања, саговорници, др Коста Митровић, судија Прекршајног суда у Београду, др Божидар Оташевић, Криминалистичко-полицијски универзитет и Милан Филиповић, JUKOM

Како штитимо животну средину?, саговорници, Мирјана Тукар, судија Прекршајног апелационог суда, Ружић Милан, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије и Бошковић Владимир, заменик Основног јавног тужиоца у Ужицу

Водич кроз Закон о прекршајима

Водич кроз Закон о прекршајима - моја права и обавезе, ауторка др Сања Стргар, судија Прекршајног суда у Новом Саду *

* латиница