Огласна табла


12.01.2024. године

Листа кандидата са шифрама и имена кандидата који су изабрани - судијски помоћник-виши судијски сарадник

09.01.2024. године

Листа кандидата са шифрама и имена кандидата који су изабрани - записничар

05.01.2024. године

Листа кандидата са шифрама и имена кандидата који су изабрани - радно место за пријем писмена

05.12.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - радно место за пријем писмена

04.12.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - записничар

09.11.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник - виши судијски сарадник

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник - виши судијски сарадник

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - пријем писмена

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - пријем писмена

20.02.2023. године

Одлука о додели уговора

01.02.2023. године

Jавни оглас ради отуђења покретних ствари - возила у својини Републике србије прикупљањем писмених понуда

25.05.2022. године

Jавни оглас ради отуђења покретних ствари - возила у својини Републике србије прикупљањем писмених понуда

07.12.2021. године

Оглас за избор чланова Главног одбора, Надзорног одбора и Суда части Удружења судија прекршајних судова РС

25.10.2021. године

Листа кандидата са шифрама пријава и имена кандидата који су избарани у изборном поступку - интерни ревизор

15.10.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - интерни ревизор

04.10.2021. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - интерни ревизор

Образац пријаве на интерни конкурс - интерни ревизор

03.08.2021. године

Листа кандидата који су изабрани у изборном поступку - техничар за ИТ подршку

15.07.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

23.06.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - техничар за ИТ подршку

Образац пријаве на јавни конкурс - техничар за ИТ подршку

29.05.2020. године

Листа кандидата са шифрама и именима изабраних кандидата - судијски помоћник

24.02.2020. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник

15.01.2020. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Образац пријаве на јавни конкурс - судијски помоћник

Образац пријаве на јавни конкурс - судијски помоћник у одељењу суда


09.12.2019. године

Листа кандидата са шифрама пријава и имена кандидата који су изабрани - судијски помоћник

Листа кандидата са шифрама пријава и имена кандидата који су изабрани - уписничар

22.11.2019. године

Списак кандидата за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Списак кандидата за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

04.11.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Образац пријаве на конкурс - судијски помоћник


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Образац пријаве на конкурс - уписничар