Постављен в.ф. председника суда, 08.08.2017. године

Београд


Председник Врховног касационог суда донео одлуку Су I-1 211/17-1 од 08.08.2017. године о постављењу судије Прекршајног апелационог суда Леониде Поповић за вршиоца функције председника Прекршајног апелационог суда, почев од 09.08.2017. године док нови председник не ступи на функцију, а најдуже на шест месеци.