Postavljen v.f. predsednika suda, 08.08.2017. godine

Beograd


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda doneo odluku Su I-1 211/17-1 od 08.08.2017. godine o postavljenju sudije Prekršajnog apelacionog suda Leonide Popović za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda, počev od 09.08.2017. godine dok novi predsednik ne stupi na funkciju, a najduže na šest meseci.