\n Прекршајни апелациони суд | Надлежност Прекршајног апелационог суда

Надлежност Прекршајног апелационог суда

Прекршајни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, одлучује о сукобу и преношењу надлежности прекршајних судова и врши друге послове предвиђене законом.

Такође, Прекршајни апелациони суд прегледа и прати рад прекршајних судова, прибавља од судова податке и извештаје потребне за праћење прекршајне праксе, примену закона и других прописа, праћење и проучавање друштвених односа и појава и податке о другим питањима од интереса за остваривања њихове функције.

Седиште Прекршајног апелационог суда у Београду надлежно је за подручја прекршајних судова у Београду, Обреновцу, Младеновцу, Лазаревцу, Лозници, Ваљеву, Панчеву, Пожаревцу и Смедереву.

Чланом 7. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, одређена су одељења Прекршајног апелационог суда и то:

Одељење у Крагујевцу

за подручја прекршајних судова у Аранђеловцу, Горњем Милановцу, Јагодини, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Новом Пазару, Параћину, Пожеги, Пријепољу, Рашки, Сјеници, Трстенику,Чачку и Ужицу.

Одељење у Нишу

за подручја прекршајних судова у Врању, Зајечару, Лесковцу, Косовској Митровици, Неготину, Нишу, Пироту, Прешеву и Прокупљу.

Одељење у Новом Саду

за подручја прекршајних судова у Бачкој Паланци, Бечеју, Вршцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Саду, Руми, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.