Kontakti


Prekršajni apelacioni sud

 11000 Beograd, Katanićeva 15
PAK 127206


Matični broj: 17772759
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400222

Sudska uprava

Administrativno-tehnički sekretar

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Sekretar

 011 635-2902

Upravitelj suda

 011 635-2903

Portparol

 011 635-2826
 portparol@pkap.sud.rs

Pisarnica

Upravitelj sudske pisarnice

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Šef odseka pisarnice

 011 635-2855

Statističar

 011 635-2856

Daktilo biro

Šef daktilo biroa

 011 635-2910

Ekonomat

Tehnički ekonom

 011 635-2905

Služba za materijalno-finansijske poslove

Šef službe za materijalno-finansijske poslove

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs

Odeljenje u Kragujevcu

 34000 Kragujevac, Kneza Mihaila 2
PAK 551301


Adminitrativno tehnički sekretar

 034 331-938
 034 331-938
 visi.prek.sud.kg@gmail.com

Odeljenje u Nišu

 18106 Niš, Vojvode Putnika b.b.
PAK 701278


Adminitrativno tehnički sekretar

 018 513-663
 018 282-246
 visi.prek.sud.ni@gmail.com

Odeljenje u Novom Sadu

 21101 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
PAK 401202


Adminitrativno tehnički sekretar

 021 4896-185
 021 4896-186
 visi.prek.sud.ns@gmail.com

IKT odeljenje

IT tehničar

 021 4896-188
 nemanja.aparac@pkap.sud.rs

Sistem-administrator

 021 4896-189
 ninoslav.jankovic@pkap.sud.rs