Kontakti


Prekršajni apelacioni sud

 11000 Beograd, Katanićeva 15
PAK 127206


Matični broj: 17772759
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400222

Sudska uprava

Administrativno-tehnički sekretar

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Sekretar suda

 011 635-2902
 sekretar@pkap.sud.rs

Upravitelj suda

 011 635-2903
 upraviteljsuda@pkap.sud.rs

Portparol

 011 635-2826
 portparol@pkap.sud.rs

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti


Sudijski pomoćnik Marija Veljović Milovanov

 011 635-2859
 marija.veljovicmilovanov@pkap.sud.rs

Pisarnica

Upravitelj sudske pisarnice

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Šef odseka pisarnice

 011 635-2855

Statističar

 011 635-2856
 statistika@pkap.sud.rs

Daktilo biro

Šef daktilo biroa

 011 635-2910

Ekonomat

Tehnički ekonom

 011 635-2905

Služba za materijalno-finansijske poslove

Šef službe za materijalno-finansijske poslove

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs

Odeljenje u Kragujevcu

 34110 Kragujevac, Slobode 4
PAK 555373


Adminitrativno tehnički sekretar

 034 619-6451, 034 619-6466
 034 619-6451
 odeljenje.kg@pkap.sud.rs

Pisarnica

 034 619-6466
 pisarnica.kg@pkap.sud.rs

Odeljenje u Nišu

 18106 Niš, Vojvode Putnika b.b.
PAK 701306


Adminitrativno tehnički sekretar

 018 513-663
 018 282-246
 odeljenje.ni@pkap.sud.rs

Pisarnica

 018 282-247
 pisarnica.ni@pkap.sud.rs

Odeljenje u Novom Sadu

 21102 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 58
PAK 401202


Adminitrativno tehnički sekretar

 021 4896-185
 021 4896-186
 odeljenje.ns@pkap.sud.rs

Pisarnica

 021 4896-191
 pisarnica.ns@pkap.sud.rs

IT služba

 it.sluzba@pkap.sud.rs