Јавне набавке, 2022. година


Изменe Плана набавки за 2022. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује, 19.08.2022. године

Преузмите документ

Одлука о измени Плана јавних набавки за 2022. годину, 08.08.2022. године

Преузмите документ

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину, 08.08.2022. године *

Преузмите документ

Измена Плана набавки за 2022. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује, 18.02.2022. године

Преузмите документ

План набавки за 2022. годину на које се закон не примењује, 10.01.2022. године

Преузмите документ

План јавних набавки за 2022. годину, 10.01.2022. године *

Преузмите документ

Правилник о ближем уређeњу поступка јавне набавке, 30.10.2020. године

Преузмите документ* латиница