Јавне набавке, 2021. година


Правилник о ближем уређeњу поступка јавне набавке, 30.10.2020. године

Преузмите документ

План јавних набавки за 2021. годину

Преузмите документ


Назив јавне набавке Документација
ЦЈН 7/21, канцеларијски намештај Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2019, евро дизел, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2019, евро премиум БМБ 95, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, коверте, партија 4 Обавештење о закљученом уговору *
ЦЈН 7/2019, материјал за архивирање и паковање, партија 6 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, табулири и адинг ролне, партија 12 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, партија 16 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, канцеларијски папир посебне намене, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 10/2019, оригинал тонери за KYOCERA уређаје, партија 4 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, папир за фотокопирање A4, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 6/2019, папирни убруси у ролнама, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 6/2019, тоалет папир у ролнама, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 6/2019, папирни сложиви убруси, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, партија 11 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, остали канцеларијски материјал, партија 17 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, хефт машине, кламерице, спајалице, лепак, селотејп, партија 15 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, батерије, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи и коректори, партија 7 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2019, фасцикле, партија 5 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2019, електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2020, услуге мобилне телефоније Обавештење о закљученом уговору