Javne nabavke, 2022. godina


Izmene Plana nabavki za 2022. godinu na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, 19.08.2022. godine *

Preuzmite dokument

Odluka o izmeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu, 08.08.2022. godine *

Preuzmite dokument

Izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu, 08.08.2022. godine

Preuzmite dokument

Izmena Plana nabavki za 2022. godinu na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, 18.02.2022. godine *

Preuzmite dokument

Plan nabavki za 2022. godinu na koje se zakon ne primenjuje, 10.01.2022. godine *

Preuzmite dokument

Plan javnih nabavki za 2022. godinu, 10.01.2022. godine

Preuzmite dokument

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke, 30.10.2020. godine *

Preuzmite dokument


* ćirilica