Javne nabavke, 2019. godina


Plan javnih nabavki za 2019. godinu *

Preuzmite dokument


Naziv javne nabavke Dokumentacija
CJN 7/2019, boje za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje, partija 16 Obaveštenje o obustavi postupka *
CJN 7/2019, kancelarijski papir posebne namene, partija 3 Obaveštenje o obustavi postupka *
CJN 3/2019, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2019, električna energija Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 6/2017, električna energija Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 8/2017, original toneri za LEXMARK uređaje, partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2017, evro premium BMB 95, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2017, evro dizel, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2017, papirni složivi ubrusi, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2017, toalet papir u rolnama, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2017, papirni ubrusi u rolnama, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, papir za fotokopiranje A3, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, tabuliri i ading rolne, partija 12 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, koverte, partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, materijal za arhiviranje i pakovanje, partija 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 8/2017, original toneri za KYOCERA uređaje, partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 8/2017, original toneri za CANON uređaje, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, ostali kancelarijski materijal, partija 17 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, boje za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje, partija 16 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, heft mašine, klamerice, spajalice, lepak, selotejp, partija 15 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, fascikle, partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, obrasci, partija 10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, kancelarijski papir posebne namene, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, papir za fotokopiranje A4, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, baterije, partija 9 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape, partija 11 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2017, olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači i korektori, partija 7 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 7/2018, usluge mobilne telefonije Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

* ćirilica