Јавне набавке, 2018. година


Назив јавне набавке Документација
ЦЈН 2/2018, услуге асиметричног интернет приступа Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2017, папирни сложиви убруси, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2017, тоалет папир у ролнама, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2017, папирни убруси у ролнама, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 8/2017, оригинал тонери за CANON уређаје, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2017, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 6/2017, електрична енергија Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2017, евро премиум БМБ 95, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2017, евро дизел, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, налепнице за франкир машине и карике за новац, партија 18 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, табулири и адинг ролне, партија 12 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, папир за фотокопирање A3, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, коверте, партија 4 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, папир за фотокопирање A4, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, партија 16 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, материјал за архивирање и паковање, партија 6 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, канцеларијски папир посебне намене, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, партија 11 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, обрасци, партија 10 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, фасцикле, партија 5 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, остали канцеларијски материјал, партија 17 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, хефт машине, кламерице, спајалице, лепак, селотејп, партија 15 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, батерије, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, CD, USB меморије, тастатуре и мишеви, партија 8 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2017, оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи и коректори, партија 7 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за LEXMARK уређаје, партија 4 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за SAMSUNG уређаје, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 8/2017, оригинал тонери за KYOCERA уређаје, партија 4 Обавештење о закљученом уговору