Јавне набавке, 2017. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - услуга мобилне телефоније Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори, допуна објашњења

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

10.10.2017
22.12.2017
активна
ЈНМВ - реконструкција система централног грејања Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација

Објашњење дела конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2017 завршена
08.08.2017


Назив јавне набавке Документација
ЦЈН 1/2017, папирни сложиви убруси, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2017, тоалет папир у ролнама, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2017, папирни убруси у ролнама, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 7/2017, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 8/2016, услуге асиметричног интернет приступа, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 6/2017, електрична енергија Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2015, канцеларијски материјал, партија 12, табулари и адинг ролне Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, материјал за архивирање и паковање, партија 6 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, партија 16 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, обрасци, партија 10 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, CD, USB меморије, тастатуре и мишеви, партија 8 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за CANON уређаје, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за KYOCERA уређаје, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 11/2016, испорука електричне енергије Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2015, евро дизел, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2015, евро премиум БМБ 95, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, коверте, партија 4 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, канцеларијски папир посебне намене, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, папир за фотокопирање, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, папир за фотокопирање, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, остали канцеларијски материјал, партија 17 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, хефт машине, партија 15 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, фасцикле, партија 5 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за LEXMARK уређаје, партија 4 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за SAMSUNG уређаје, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, батерије, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи и коректори, партија 7 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, партија 11 Обавештење о закљученом уговору