Javne nabavke, 2017. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - usluga mobilne telefonije Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori, dopuna objašnjenja

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava *

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda *

Odluka o dodeli ugovora *

10.10.2017
22.12.2017
aktivna
JNMV - rekonstrukcija sistema centralnog grejanja Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Tehnička specifikacija

Objašnjenje dela konkursne dokumentacije *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

24.07.2017 završena
08.08.2017


Naziv javne nabavke Dokumentacija
CJN 1/2017, papirni složivi ubrusi, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2017, toalet papir u rolnama, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2017, papirni ubrusi u rolnama, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 7/2017, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 8/2016, usluge asimetričnog internet pristupa, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 6/2017, električna energija Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2015, kancelarijski materijal, partija 12, tabulari i ading rolne Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, materijal za arhiviranje i pakovanje, partija 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, boje za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje, partija 16 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, obrasci, partija 10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, CD, USB memorije, tastature i miševi, partija 8 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2015, original toneri za CANON uređaje, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2015, original toneri za KYOCERA uređaje, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 11/2016, isporuka električne energije Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2015, evro dizel, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2015, evro premium BMB 95, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, koverte, partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, kancelarijski papir posebne namene, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, papir za fotokopiranje, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, papir za fotokopiranje, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, ostali kancelarijski materijal, partija 17 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, heft mašine, partija 15 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, fascikle, partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2015, original toneri za LEXMARK uređaje, partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2015, original toneri za SAMSUNG uređaje, partija 9 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, baterije, partija 9 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači i korektori, partija 7 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape, partija 11 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

* ćirilica