Јавне набавке, 2016. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ОПЈН - клима уређаји са монтажом Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Обавештење о закљученом уговору

19.10.2016 завршена
17.11.2016
ЈНМВ - клима уређаји са уградњом Позив за прикупљање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
04.07.2016 обустављена


Назив јавне набавке Документација
ЦЈН 2/2015, анекс уговора, испорука електричне енергије Обавештење о закљученом анексу уговора
ЦЈН 1/2015, набавка папирних убруса у ролнама, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2015, набавка тоалет папира у ролнама, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 8/2016, набавка асиметричног интернет приступа, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 4/2015, оригинал тонери за CANON уређаје, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2015, анекс уговора, испорука електричне енергије Обавештење о закљученом анексу уговора
ЦЈН 2/2015, канцеларијски материјал, партија 12, табулари и адинг ролне Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2015, испорука електричне енергије Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење, партија 16 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, CD, USB меморије, тастатуре и мишеви, партија 8 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2015, евро дизел, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2015, евро премиум БМБ 95, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, материјал за архивирање и паковање, партија 6 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, канцеларијски папир посебне намене, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, папир за фотокопирање, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, папир за фотокопирање, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе, партија 11 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, обрасци, партија 10 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, хефт машине, партија 15 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, фасцикле, партија 5 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, остали канцеларијски материјал, партија 17 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи и коректори, партија 7 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, батерије, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, оригинал тонери за HP уређаје, партија 5 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2015, коверте, партија 4 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, оригинал тонери за HP уређаје, партија 5 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, оригинал тонери за SAMSUNG уређаје, партија 9 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, оригинал тонери за LEXMARK уређаје, партија 4 Обавештење о закљученом уговору