Javne nabavke, 2016. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
OPJN - klima uređaji sa montažom Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava *

Obaveštenje o rešenju Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

19.10.2016 završena
17.11.2016
JNMV - klima uređaji sa ugradnjom Poziv za prikupljanje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka *
04.07.2016 obustavljena


Naziv javne nabavke Dokumentacija
CJN 2/2015, aneks ugovora, isporuka električne energije Obaveštenje o zaključenom aneksu ugovora *
CJN 1/2015, nabavka papirnih ubrusa u rolnama, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2015, nabavka toalet papira u rolnama, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 8/2016, nabavka asimetričnog internet pristupa, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 4/2015, original toneri za CANON uređaje, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2015, aneks ugovora, isporuka električne energije Obaveštenje o zaključenom aneksu ugovora *
CJN 2/2015, kancelarijski materijal, partija 12, tabulari i ading rolne Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2015, isporuka električne energije Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, boje za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje, partija 16 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, CD, USB memorije, tastature i miševi, partija 8 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2015, evro dizel, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2015, evro premium BMB 95, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, materijal za arhiviranje i pakovanje, partija 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, kancelarijski papir posebne namene, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, papir za fotokopiranje, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, papir za fotokopiranje, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape, partija 11 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, obrasci, partija 10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, heft mašine, partija 15 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, fascikle, partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, ostali kancelarijski materijal, partija 17 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači i korektori, partija 7 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, baterije, partija 9 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, original toneri za HP uređaje, partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2015, koverte, partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, original toneri za HP uređaje, partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, original toneri za SAMSUNG uređaje, partija 9 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, original toneri za LEXMARK uređaje, partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

* ćirilica