Јавне набавке, 2015. година


Назив јавне набавке Документација
ЦЈН 4/2014, услуге асиметричног интернет приступа, партија 3 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2014, услуге мобилне телефоније Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2015, набавка папирних убруса у ролнама, партија 1 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 1/2015, набавка тоалет папира у ролнама, партија 2 Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2014, набавка горива и мазива, партија 2 (евро премијум БМБ 95) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 5/2014, набавка горива и мазива, партија 3 евро дизел) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, набавка тонера, партија 4 (Lexmark) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, набавка тонера, партија 5 (HP) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 2/2014, набавка тонера, партија 9 (Samsung) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 1 (папир) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 2 (коверте) Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 3 (фасцикле, материјал за архивирање и паковање и регистратори) Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 4 (хемијске, графитне, техничке оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи и коректори) Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 5 (УСБ меморије, тастатуре, мишеви, ЦД и батерије) Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 6 (обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе) Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 7 (табулири и адинг ролне) Обавештење о закљученом уговору
ЦЈН 3/2014, набавка канцеларијског материјала, партија 9 (остали канцеларијски материјал) Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору