Javne nabavke, 2015. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija
CJN 4/2014, usluge asimetričnog internet pristupa, partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2014, usluge mobilne telefonije Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2015, nabavka papirnih ubrusa u rolnama, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 1/2015, nabavka toalet papira u rolnama, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2014, nabavka goriva i maziva, partija 2 (evro premijum BMB 95) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 5/2014, nabavka goriva i maziva, partija 3 evro dizel) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, nabavka tonera, partija 4 (Lexmark) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, nabavka tonera, partija 5 (HP) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 2/2014, nabavka tonera, partija 9 (Samsung) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 1 (papir) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 2 (koverte) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 3 (fascikle, materijal za arhiviranje i pakovanje i registratori) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 4 (hemijske, grafitne, tehničke olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači i korektori) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 5 (USB memorije, tastature, miševi, CD i baterije) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 6 (obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 7 (tabuliri i ading rolne) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
CJN 3/2014, nabavka kancelarijskog materijala, partija 9 (ostali kancelarijski materijal) Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
* ćirilica