Јавне набавке, 2014. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЦЈН - Услуге интернета Обавештење о закљученом уговору завршена
02.09.2014. године
ЈНМВ - Гориво (безоловни бензин) Позив за прикупљање понуда (9,28 MB)

Конкурсна документација (2,65 MB)

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2014. године завршена
09.06.2014. године
ЈНМВ - Штампа обрасци Позив за прикупљање понуда

Конкурсна документација (14,6MB)

Обавештење о закљученом уговору
30.04.2014. године завршена
26.05.2014. године
ЈНМВ - канцеларијски материјал и тонери Позив за прикупљање понуда

Конкурсна документација (14,9MB)

Обавештење о закљученом уговору
27.03.2014. године завршена
11.04.2014. године

У 2014. години Прекршајни апелациони суд је самостално спровео горе наведене јавне набавке. Обзиром да се Прекршајни апелациони суд налази на Списку наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизовану јавну набавку и да је Управа за заједничке послове републичких органа до сада у 2014. години закључила оквирне споразуме за набавку моторног горива, канцеларијског материјала, тонера, услуге интернета и услуге мобилне телефоније, у 2015. години Прекршајни апелациони суд ће закључити појединачне уговоре на основу закључених оквирних споразума.