Javne nabavke, 2014. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
CJN - Usluge interneta Obaveštenje o zaključenom ugovoru * završena
02.09.2014. godine
JNMV - Gorivo (bezolovni benzin) Poziv za prikupljanje ponuda (9,28 MB) *

Konkursna dokumentacija (2,65 MB) *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
22.05.2014. godine završena
09.06.2014. godine
JNMV - Štampa obrasci Poziv za prikupljanje ponuda *

Konkursna dokumentacija (14,6MB) *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
30.04.2014. godine završena
26.05.2014. godine
JNMV - kancelarijski materijal i toneri Poziv za prikupljanje ponuda *

Konkursna dokumentacija (14,9MB) *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *
27.03.2014. godine završena
11.04.2014. godine
* ćirilica

U 2014. godini Prekršajni apelacioni sud je samostalno sproveo gore navedene javne nabavke. Obzirom da se Prekršajni apelacioni sud nalazi na Spisku naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovanu javnu nabavku i da je Uprava za zajedničke poslove republičkih organa do sada u 2014. godini zaključila okvirne sporazume za nabavku motornog goriva, kancelarijskog materijala, tonera, usluge interneta i usluge mobilne telefonije, u 2015. godini Prekršajni apelacioni sud će zaključiti pojedinačne ugovore na osnovu zaključenih okvirnih sporazuma.