Информатори о раду Прекршајног апелационог суда

Основни подаци о Прекршајном апелационом суду и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни апелациони суд

 Београд, Катанићева 15
ПАК: 127206
Матични број: 7563132
ПИБ: 106400222

 011 744-4752
 uprava@pkap.sud.rs

Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 20.09.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 26.08.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 03.06.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 13.04.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 18.02.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 06.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 04.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 16.12.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 04.03.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 07.09.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 10.12.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 03.10.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 19.09.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 08.02.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 14.08.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 24.07.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 27.02.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног апелационог суда, ажуриран 27.02.2014. године Ms Word Pdf